Ασφαλείς κωδικοί πιστοποίησης

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×
Έπεσα σήμερα πάνω σε αυτό το άρθρο και θυμήθηκα ότι το είχα χρησιμοποιήσει παλιότερα αυτό το σύστημα και δούλευε πολύ καλά. Σε γενικές γραμμές αυτό που υπονοεί το άρθρο είναι αυτό που υποστηρίζει και ο Bruce Schneier σε μια καταχώρησή του. “Γράψτε σε χαρτί τον κωδικό σας!!!”
Και είναι ένα λογικό επιχείρημα. Περισσότερο ρίσκο έχουν οι αυτοματοποιημένες επιθέσεις στον κωδικό σου ή ο κίνδυνος του να χρησιμοποιείς τον ίδιο κωδικό πιστοποίησης σε πολλαπλά site, παρά ο κίνδυνος του να κλέψουν το πορτοφόλι σου ή να δουν τον κωδικό σε ένα post-it στο γραφείο.
Με τον παρακάτω τρόπο μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά για εμάς και πιο δύσκολα για κάποιον/α που προσπαθεί να υπολογίσει τον κωδικό μας. Με τον συγκεκριμένο τρόπο το μόνο που χρειάζεται να θυμόμαστε είναι τον αλγόριθμο κατασκευής του κωδικού. Κάτι που θα είναι κοινό για κάθε κωδικό που θα χρησιμοποιούμε. Αυτό που καθορίζει τον κωδικό είναι ο πίνακας κατασκευής του.
Για παράδειγμα δείτε τον πίνακα που ακολουθεί.

Letter

A B

C D

E F

G H

I J

K L

M N

O P

Q R

S T

U V

W X

Y Z

1st

C

ok

JiI

pbt

F

w

YP

B

Pa

R

dN

ynw

V

2nd

Y

gX

o

VDq

u

VH

y

wr

Ov

jC

vP

X

X

3rd

K

ne

lgz

uD

AZ

XRu

QkI

qru

ndU

ky

uyY

bp

KX

4th

e

c

zLe

Eco

MX

fuS

ZvP

zIz

L

wsK

vVv

q

IZS

5th

W

QN

v

NgF

hwB

xa

H

LA

x

d

DLn

bAE

fsC

6th

uWd

GT

ykq

iy

aey

dg

yY

k

tjt

jTB

lUj

FB

r

Για να χρησιμοποιήσουμε τον παραπάνω πίνακα ως κατασκευαστικό το μόνο που χρειαζόμαστε είναι ένας αλγόριθμος κατασκευής του κωδικού. Το πιο απλό που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι το βασικό όνομα του site ή της υπηρεσίας που θέλετε να εγγραφείτε. Π.χ. για το ebay ο κωδικός θα ήταν JilYKIZS. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι μια εκτύπωση του πίνακα και το όνομα της υπηρεσίας.

Ο τρόπος που εξάγετε  ο συγκεκριμένος κωδικός από τον πίνακα έχει ως εξής:

Έχουμε τέσσερα γράμματα στο όνομα της υπηρεσίας,

1 2 3 4
e b a y

Βρίσκοντας το γράμμα e στην πρώτη σειρά θα μας δώσει το πρώτο συνθετικό του κωδικού – Jil. Η δεύτερη σειρά και το γράμμα b στην πρώτη στήλη θα μας δώσει το δεύτερο συνθετικό – Y. Ούτο καθ’εξης θα μας δώσει Κ για το τρίτο γράμμα και IZS για το τελευταίο.

Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να κατασκευάζουμε μεγάλους, διαφορετικού και ασφαλείς κωδικούς χωρίς να χρειάζεται να τους θυμόμαστε όλους. Καλό θα ήταν επίσης ο αλγόριθμος κατασκευής του κωδικού να περιέχει ακόμα ένα βήμα και όχι μόνο το όνομα της υπηρεσίας, μιας και αν χάνατε το πορτοφόλι σας, ίσως υπάρχουν αρκετά στοιχεία να μαντέψουν το όνομα εισαγωγής και τον τρόπο κατασκευής του κωδικού.

Θα μπορούσατε να συνδέσετε και κάποια γράμματα του ονόματός σας (π.χ. chrebay, nikamazon κτλ) ή να χρησιμοποιήσετε κάποια φωνητική αποδόμηση ( π.χ. amazon.com σε a(mazon)d(ot)c(om) adc). Κάτι που να είναι ευκολομνημόνευτό και δύσκολο να το μαντέψεις.

Στο τέλος του άρθρου παραθέτω δύο ακόμα πίνακες που έφτιαξα για όποιον/α δεν ενδιαφέρεται να δημιουργήσει τους δικούς του.

Για αυτούς τώρα που ενδιαφέρονται να φτιάξουν τους δικούς τους πίνακες ( που είναι και η πλέον ασφαλής διαδικασία) παραθέτω παρακάτω τα αρχεία για την δημιουργία ενός μοναδικού πίνακα.

Συμπιεσμένο αρχείο

Το παραπάνω αρχείο περιέχει το αρχείο του Excel για την κατασκευή ενός μοναδικού πίνακα. Το αρχείο περιέχει επίσης ένα python script για την δημιουργία ενός seed 5000 χαρακτήρων για την τυχαία επιλογή του πίνακα. Την μεγάλη γραμματοσειρά θα πρέπει να την εισάγετε στο κελί Α13 για να παράγετε το νέο μοναδικό σας πίνακα. Με το F9 μπορείτε να ανακατασκευάζετε τον πίνακα μέχρι να βρείτε τον επιθυμητό σας.

Ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο.

Παραπομπές
=============

Web Password Hashing for Firefox – http://crypto.stanford.edu/PwdHash/ (Πολύ βολικό αλλά πρέπει να είναι πάντα εγκατεστημένο στον υπολογιστή που βρίσκεστε)

Πίνακες:

Letter

A B

C D

E F

G H

I J

K L

M N

O P

Q R

S T

U V

W X

Y Z

1st

V

MBh

HNs

geb

Sp

AWq

Wn

GIE

PS

r

cEd

sA

wh

2nd

UC

m

se

dhy

QN

l

Cl

k

MUK

yk

kLS

ibC

HJ

3rd

YLt

hu

Is

K

eLC

mYi

p

Wt

I

Wh

Xss

n

Od

4th

P

KoB

p

RFP

QO

MGm

n

jSn

WQ

ZWI

ctn

C

TUA

5th

CEa

s

omO

J

pXs

ua

lsm

s

iwz

WY

JKg

vAb

Wk

6th

ve

gDZ

fg

i

Use

HpN

OKe

JgY

p

xu

Wb

RoR

Wv

Letter

A B

C D

E F

G H

I J

K L

M N

O P

Q R

S T

U V

W X

Y Z

1st

gLi

I

xch

Or

w

Tdd

WHL

GUo

waO

G

P

P

sJ

2nd

xC

W

b

kP

g

Q

Z

vB

bN

mWW

mI

Vt

c

3rd

F

J

S

r

bE

Lyj

GMM

c

iqU

D

i

v

KVt

4th

ps

U

v

kAG

Mmf

KQ

X

NDm

r

KLU

R

WUT

Jds

5th

l

i

M

LFB

HqT

wwY

w

UAl

pI

qjS

P

YW

m

6th

Yw

Vk

RI

B

XW

Xuh

C

xLM

wG

lNf

EV

ETf

pB

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×