Το δημόσιο ώς πλατφόρμα

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×

Μόλις είδα ένα βίντεο του Γιώργου Παπανδρέου στο οποίο αναφέρεται και στην δημιουργία μιας πλατφόρμας δημοσίων δεδομένων. Είναι πολύ σημαντικό βήμα, κατά την γνώμη μου, έστω και να ξεκινήσει ένας διάλογος πάνω σε αυτές τις αρχές συγκυβέρνησης, όπως προτιμώ να τις αναφέρω. Πιστεύω ότι ανοίγοντας τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και δεδομένων, το μόνο λογικό συμπέρασμα κατάληξης είναι μια αληθινά συμμετοχική και άμεση μορφή δημοκρατίας και συγκυβέρνησης. Είναι ενθαρρυντικό που έχει ξεκινήσει συζήτηση πάνω στο θέμα.

Λέξεις κλειδιά στην παρακάτω ομιλία είναι η ιδέα μιας Ανοιχτής Διαδικτυακής Πλατφόρμας όπως και εξίσου σημαντικό  το γεγονός της χρήσης ανοιχτού λογισμικού στην προσπάθεια αυτή. Για το τελευταίο αυτό μεγάλη μου επιθυμία είναι να μην μετακινηθεί ο κ. Παπανδρέου υπό την άμεση φαντάζομαι πίεση εταιριών με συμφέροντα σε εμπορικό λογισμικό. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται ελεύθερα εργαλεία όταν χειρίζεσαι ελεύθερα δεδομένα.

Μέσω Nylon

Περισσότερα: Ψήφισμα, Ιστοχώρος Εργασίας.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×