Νέα μέθοδος αφαλάτωσης νερού

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×

Με την παρούσα μέθοδο χρησιμοποιείτε 1/3 της απαιτούμενης ενέργειας καθώς μέρος της παραγωγικής ενέργειας είναι ηλιακή.

Σύνδεση

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×