Ζωντανή Δημοκρατία

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×

θα ήθελα να σας τραβήξω την προσοχή σε μια καινούργια υπηρεσία του BBC. Είναι κατα την γνώμη μου και άλλων επίσης από τις σημαντικότερες τεχνολογικές αλλαγές στην λειτουργία της πολιτικής εδώ και πολύ καιρό. Δεν προσπαθώ να μεγαλοποιήσω το γεγονός αλλά πρόκειται για μια εντυπωσιακή υπηρεσία η οποία προσφέρει δυνατότητα αναζήτησης λέξεων κλειδιών,  ανάμεσα στα προφορικά!! λεγόμενα όλων των επιτροπών, συμβουλίων και λειτουργειών της αγγλικής, ουαλικής και σκωτικής βουλής. Και για όσουν έχουν ακούσει σκωτικά ή ακόμα περισσότερο ουαλικά αυτό είναι ένα εντυπωσιακό εγχείρημα.:)

Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ένα σημαντικό μέρος της μορφής ενημέρωσης και πρόσβασης στην επικοινωνία που περιγράφω και στο άρθρο μου περι της ανοιχτής ηλεκτρονικής συγκυβέρνησης. Φέρνει τον οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο/η σε άμεση επαφή σε θέματα που τον /την ενδιαφέρουν σχετικά με τρέχοντα θέματα της νομοθετικής πολιτικής.

Αδυμονώ πραγματικά για μία προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Αυτού του είδους την κρατική τηλεόραση πρέπει να απαιτούμε. Σε τέτοιες τεχνολογίες πρέπει να απαιτούμε να διοχετεύεται χρηματοδότηση.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×